woensdag 5 april 2017

cavallerie-ondertrouw Hoorn 1729 tm 1740

een cavallerie kamp (bij Utrecht) in 1742
(indien overzicht-PDF niet zichtbaar, volg link)


Ik zal proberen om van enkele van deze echtparen meer informatie te vinden: b.v. waar werden evt. kinderen gedoopt, waar en wanneer zijn ze overleden.

Interessant is de herkomst van sommige bruiden en bruidegommen. Opvallend is het voorkomen van andere garnizoenssteden Breda, Deventer, Grave/ Nijmegen, Alkmaar, Groningen en natuurlijk plaatsen in Duitsland. Meer hierover later.

NB de lijst is waarschijnlijk niet compleet, omdat niet altijd zal zijn vermeld dat de bruidegom militair was.


Lijst namen t.b.v. vindbaarheid:

19-02-1729 / Gerrit Adriaansz / Elisabeth van Spanjen
25-06-1729 / Johan Godfried Meijer / Margrietje Saris
05-11-1729 / Christiaan van Donge / Sophia Constantia Potgieter*
28-01-1730 / Gerrit Lakes / Sophia Blom
04-02-1730 / Hendrik van Vugt / Trijntje Andries Kieft*
27-05-1730 / Arnoldus Schellen / Maritje Jans
25-11-1730 / Arian Cornelis Frins / Jannetje Huijbers
23-12-1730 / Lammert van Boksel / Trijntje Fabers*
20-01-1731 / Jan van den Heijnick / Margrita Hunevelt*
31-05-1732 / Francis Schrij / Reinuwtje Jans
11-10-1732 / Pieter van Spanje / Maria Lambers
16-05-1733 / Jan Loukes / Gesina Arents Spekschade
18-07-1733 / Jacob Rigarts / Veronica Abrams
08-05-1734 / Anthonij Leseun / Leentje Gerrits
15-05-1734 / Jaques Gerbeheij / Johanna Egen
29-05-1734 / Johannes de Bont / Aagje Puijt
06-11-1734 / Herman Bergman / Aaltje Santhuijs
19-02-1735 / Philip Bos / Geertje Pieters
19-02-1735 / Vrerik Vrijman / Alida Tijsz
19-02-1735 / Arian van Baal / Lijntje Bengen
19-02-1735 / Melchior Claasz / Catrijne Daniels
02-04-1735 / Otto van Mourik / Trijntje Daniels
21-05-1735 / Hendrik Willemsz Klien / Pieternelle Strien
12-11-1735 / Willem Dake / Geesje Jans
02-07-1735 / Johan Thomas Zijphart / Johanna Maria Reffeler
26-11-1735 / Adam Meijer / Trijntje Claas
28-01-1736 / Pieter Gerritsz / Helena den Uiter
18-02-1736 / Jacobus van der Bijl / Hendrina van Delden
02-03-1737 / Anthonij Aartsz / Hendrikje Jans Olij
13-04-1737 / Jan van Giels / Grietje Louris
13-04-1737 / Willem van Rijswijk / Johanna Engelmans
14-09-1737 / Jan Maurits Boekwalt / Johanna Haares
25-01-1738 / Willem Voets / Helena Gersema
27-06-1739 / Augustus Andreas Rau / Eva Maria Abrams
17-10-1739 / Hendrik van Leusden / Maria Jans Ebbelaar
31-10-1739 / Carel Heem / Petronella van Leeben
16-01-1740 / Jan Hendrik Mullenberg / Anna Maria Selderen

* Christiaan van Dongen
geh. (1) Sophie Potgieters
kind: Grietje van Dongen, ged. rf 5-7-1731 Hoorn
geh. (2) 26-4-1739 Hoorn als wedr. Zeedijk, afk. Oosterhout met
Grietje Jans de Boer, wed. Zeedijk

* Hendrik van Vugt, begr. 8-12-1751 Grote kerk zuidzij 626, impost fl.7,-

* Lammert/ Lambert van Boksel/ Boxel/ Borsel, lidm. rf Hoorn door bel. 17-9-1732 "van Heusden", ovl. voor 1738;
geh. Trijntje Dirks Faber(s), imp.begr. 21-1-1747 Hoorn (aang. Carel Frederik Houk fl.3), hertr. afk. 29-3-1738 Hoorn (als wed. op 't Weitje) met  
Carel Fredrik Haugh, j.m. won. op 't Weitje Hoorn, afk. Zwikkau in Saxen
kinderen ged. rf Hoorn:
 1. Dirck, 25-6-1733
 2. Lambert, 27-3-1735
 3. Geertje, 9-10-1736
 4. Benjamin, 7-2-1738
* Jan van den Heijnick/ Heijnink/ Heijning, verm. begr. 31-3-1790 Grote kerk noordzij 414;
geh. (1) Margrita/ Margareta/ Grietje Hunevelt/ Hunevelds, lidm. rf Hoorn 7-12-1729 att. van Haarlem (?), imp. begr. 4-6-1754 Hoorn fl.3;
Kind: Johanna, ged. rf 17-5-1740 Hoorn
geh. (2) 23-10-1757 stadhuis Hoorn (als wedr. Kerksteeg) met
Johanna Knies, j.d. won. Agterom, afk. Rees, Kleefsland

Alphabetische beschryving van byna agt honderd stokoude menschen
1785: Jan Gunder, ovl. 17-7-1773 Den Haag, geb. 1657 of 1658, "Was geweest Soldaat onder de Compagnie Van den Coll. van der Duijn, in 't Regiment Hollandsche Gardes te voet..." (te voet?)

maandag 3 april 2017

Allard Lantman en Anna de Roeper

Op 7 september 1753 stelde Maria Cornelia Herrel (dan ruim een jaar weduwe van Ignatius Bernard Ott) "tot voogden over haer onmondige erfgenaamen* de Heeren Aldert Lantman ende Gijsbert van Krimpen".
(* Ignatius 21 jaar en Anna-Maria 18 jaar)

De eerdere echtgenote van Aldert Lantman, 'juffrouw' Anna de Roeper, was in 1738 al getuige bij de RK doop van het laatste en jong overleden kind van IBO en MCH, Joannes.

Dit echtpaar zal dus wel bevriend, in elk geval goed bekend zijn geweest met de familie. Hier volgen enkele aantekeningen.

Wederzijdse ouders Ia en Ib:

Ia) Jan Jacobsz Lantman, verm. z.v. Cornelis Maertsz Roeper en Antje Cornelis (geh. 11-1-1665 Hoorn); wijnkoper (1703, 1708), imp. begr. 9-1-1720 Hoorn (aang. Egbert Clok fl.30), begr. 12-1 Gr. kerk noordzij 30;
otr. 3-5/ geh. 18-5-1692 stadhuis Hoorn (j.m. Veste Hoorn/ j.d. Zeedijk Hoorn)
Trijntje Allerts/ Alders Sevenhuijse, imp. begr. 9-11-1708 Hoorn (aang. J.L. 6:-); (zus: Antje Alderts Sevenhuijs, imp. begr. 27-1-1742 aang. door AL fl.6:-)
kinderen:
 1. (Jan, begr. 9-6-1703 Gr. kerk noordzij 30) 
 2. Maria, ged. RK 30-12-1703 Hoorn, get. Maria Alders; (=? Marijtje Lantman geh. 10-2-1732 stadhuis Hoorn (j.d./ j.m. beide Hoorn) Claas Waardenburg; begr. 15-11-1736 Gr. kerk noordzij 34 of 29-7-1765)
 3. (Geertje Jacobs Landtsman, imp. begr. 7-10-1705 aang. door Marijtje Gerrits "zuster" van de vader JL, begr. 8-10 Gr. kerk zuidzij 486)
 4. Allert, ged. RK 7-10-1705 Hoorn, get. Antje Allers => II


Ib) Thomas (de) Roeper, imp. begr. 22-4-1720 Hoorn (aang. CP fl.30:-), begr. 27-4 Gr. kerk zuidzij 483;
otr. 12-4/ geh. 27-4-1692 stadhuis Hoorn (j.m. Veermanskaai/ j.d. Nieuwe Noord)
Cornelia Pronck/ Proux,
kinderen:
 1. (verm. zoon: Cornelis Thomasz de Roeper, imp. begr. 11-8-1701 Hoorn, aang. door TR fl.30:-)
 2. (Anna, ged. RK 1-8-1702 Hoorn, get. Sus Roeper; imp. begr. 15-8-1702 Hoorn aang. Thames Roeper)
 3. Anna, ged. RK 28-9-1704 Hoorn, get. Ariaentje Roos => II

- - -

II) Allard/ Aldert Lantman, koopman in wijnen (1739) te Hoorn, ged. RK 7-10-1705 Hoorn, imp. begr. 6-5-1776 Hoorn (3:-), begr. 7-5 Gr. kerk zuidzij 483 (familiegraf), RK mis trig. 1776, anniv. 1777 tm 1781; testament 1-3-1776 NAH 2599 (fl.50.000 gegoed); verklaring Anna over mishandeling door haar man 27-11-1739 NAH 2516; boedelbeschrijving 2-12-1739 NA 2387; echtscheidingszaak wegens krankzinnigheid A.L. 30-11 en 12-12-1739 ORA 4327; zie ook ORA 4449 d.d. 11-12-1727;
otr. 2-11/ geh. 17-11-1726 stadhuis Hoorn (j.m. achter de Veste/ j.d. Kruijstraat)
'juffrouw' Anna de Roeper, ged. RK 28-9-1704 Hoorn, imp. begr. 3-10-1780 Hoorn fl.3:-, RK mis 10-10-1780 Hoorn, anniv. 29-10-1781
Kinderen ged. RK Hoorn:
 1. Jan Lantman, 17-4-1729, get. Antje Alders en Marijtje Lantman; luitenant colonel, ovl. voor 1776; zoon: Willem Lantman, luitenant
 2. Thomas Lantman, 31-7-1736, get. Marijtje Alders => III- - -
 
III) Thomas/ Toemes Lantman, ged. RK 31-7-1736 Hoorn; NAH 240 d.d. 9-1-1759;
otr. 26-1/ geh. 11-2-1759 stadhuis Hoorn (j.m./ j.d. beide Hoorn)
Catharina/ Trijntje Scheen,
Kinderen:
 1. Alardus, ged. RK Hoorn 16-11-1759, get. Anna de Roeper; imp. begr. 10-12-1759 Hoorn fl.3, begr. 11-12 Gr. kerk zuidzij 483
 2. Cornelia, ged. RK Hoorn 19-12-1762, get. Anna de Roeper
 3. "kind" begr. 30-7-1765 Gr. kerk zuidzij 483 
 4. "kind" begr. 22-11-1768 Gr. kerk zuidzij 86

vrijdag 31 maart 2017

Ignaz Otto te Bilshausen

Ignaz Otto leefde in de 19e eeuw te Bilshausen nabij Göttingen, maar had wellicht dezelfde voorouders als wij. Omdat Bilshausen vlakbij is waar ik momenteel woon en ik ervaring wil opdoen in Duitse archieven, ga ik wellicht t.z.t. op onderzoek. Ik kwam op dit spoor doordat kinderen van hem in Nederland zijn gewuwd. Hieronder volgt eerst wat ik op internet gemakkelijk kon vinden.

=== dit bericht blijft voorlopig in bewerking ===

Andreas Otto, linnenwever;
geh.
Elisabeth Nagel
Kind:
 1. Johannes Ignaz Otto, geb. 5-2-1805 Bilshausen, koopman; geh. 11-9-1845 Groningen Elisabeth de Vries, geb. 3-10-1820 Emden, koopvrouw, d.v. Jan Warntjes de Vries en Elisabeth Kock => Johanna, geb. 1844 Emden, ovl. 4-2-1863 Groningen, 18 jr.


- - - relatie nog onbekend


Ignaz Otto, koopman Bilshausen;
geh. voor 1831
Magdalena Lambertz/ Lamberz
Kinderen:
 1. Joseph Otto, geb. 1831 Bilshausen, ovl. 14-12-1903 Delft, koopman Groningen (1860), later won. Delft; geh. (1) 27-2-1859 Dokkum Trijntje Schelwald, geb. 1835 Dokkum, ovl. 3-1-1890 Amsterdam, d.v. Johannes Schelwald en Elisabeth Zeverijn (=> Magdalena Otto 1860, geh. 1855; Elisabeth Otto 1861, geh. 1886; Johannes Ignatius Otto 1866, geh. 1905); geh. (2) 19-2-1890 Delft Anna Catharina Kroes, geb. 1855 Hardegarijp (Tietjerksteradeel), ovl. 23-1-1898 Delft, d.v. Evert Jans Kroes en Henderika Leischt (=> Otto, geb. 1891; Hillegonda Johanna, ovl. 1903)
 2. Carl Philip Otto, geb. 1833 Bilshausen, koopman; geh. (1) 20-12-1860 Amsterdam Maria Klara Heilman, geb. 1840 Amsterdam, ovl. voor 1866, d.v. Henrich Matthias Heilman en Engelina Maria Elisabeth Jackel, winkelierster (=> Johan Ignaz Otto, geb. 1861, venter, geh. (1) 1884; geh. (2) 1931/ gesch. 1938); geh. (2) 21-2-1866 Amsterdam Clasina Louisa Denis, geb. 1838 Amsterdam, d.v. Philippe Louis Denis (aanspreker) en Amelia Zarlotta van Suvel (div. knd.)
 3. Regina Carolina Otto, geb. 1837 Bilshausen, ovl. voor 1927, winkelierster; geh. 15-7-1868 Amsterdam (erk. 1 kind) Johannes Jullens, geb. 1837 Haren, ovl. 8-12-1927 Bussum, timmerman/ milicien, z.v. Rudolf Jullens en Catharina Sleper (div. knd.)


donderdag 30 maart 2017

Thomas Horst en Adam Caldenbagh

(nog in bewerking)

Op 4 mei 1754 getuigden voor de familie Ott Thomas Horst en Adam Caldenbagh "gewesene ruyters ten dienste deser landen" (zie akte).
Zoals we nu weten, waren dit collega's van Ignatius Bernard Ott. Een onderzoek naar eventueel nagelaten sporen van deze ruiters kan dus belangrijke informatie opleveren. Hieronder volgt wat ik heb gevonden.

Thomas Horst
 • Deventer 1723, 17 mei: begraven Thomas Horst zijn kind
 • Breda 1725: Maria Dorothea Kloevers, aangenomen lidmaat rf met attestatie van S.'Bosch (gezien, NB lidm. doorzocht op Horst)
 • Hoorn 1731, 20 juni: Thomas Horst, aangenomen lidmaat rf met attestatie van Venlo (NB lidm. rf Venlo niet beschikbaar vanaf 1712)
 • Hoorn 1734, 2 april: doop rf Jan Willem, zoon van Tomas Horst en Maria Dorethea Klugers
 • Nijmegen 1735, 14 september: doop rf Geertruij, dochter van Thomas Hors en Maria Dorothea Klogers (NB geen lidmatenboek rf beschikbaar)
 • Hoorn 1737, 18 september: Thomas Horst en Maria Horst, aangenomen lidmaten rf met attestatie van Nimwegen
 • Hoorn 1750, 8 februari: ondertrouw Thomas Horst, wedr. Agterom van Hoorn en Johanna Hermina Coels, wed. Agterom van Gaste bij Breda
 • Hoorn 1754, 4 mei: getuige zie boven

Adam Caldenbagh/ Kaltenbach
 • Lohn, Reinland/ Gulikerland? 1700, 17 juni: rk doop Joes Adamus Kaeldenbach, zoon van Peter Kaldenbach en Cornelia Fuchs (spelling namen bij doop onbekend)
 • Deventer 1726, 26 oktober: ondertrouw Adam Kaldenbach, ruiter gelegerd te Breda, en Hendrica Brouwers, j.d. van Deventer
 • Breda 1726, 3 november: huwelijk Adam Kaldenbach en Hendrica Brouwers
 • Deventer ca. 1727: geboorte dochter Gerretje (geh. 1755 Hoorn Lucas Willebrand) 
 • Breda 1728, 27 maart: doop rk zoon Petrus, z.v. "Adam Coldenbay" en Hendrina Brouwers, getuigen Matheus Ossengel en Elisabeth van Okkel
 • Hoorn 1729, 18 oktober, resp. 14 november: doop rk zoon Thomas, en begrafenis kind van A.K., wonend "op de Vestend bij de Westerpoort"
 • Grave bij Nijmegen 1731, 6 augustus: doop rk dochter Jacoba Cornelia
 • Grave bij Nijmegen 1733, 30 oktober: doop rk zoon Joannes Conradus
 • Breda 1735, 17 maart: "Adam Caltenbagh" getuige bij rk doop Gerardus, z.v. Theodorus Brouwers en Henrica Mattin, andere getuigen: Alida Brouwers en Hendrina Romeijn
 • Hoorn 1737, 24 mei: doop rk Petrus/ Pieter (geh. 1756 Hoorn Pieternella Willebrants; ovl. 1822 Hoorn)
 • Hoorn 1744, 16 juli: begrafenis Hendrikje Brouwers  
 • Hoorn 1754, 4 mei: getuige zie boven
 • Hoorn 1754, 27 december: begrafenis Adam Kaldenbach in de Noorderkerk
 

Pieter Ott geboren in Deventer ca. 1725?

### nog in bewerking ###

In dit bericht zullen de argumenten worden verzameld waarom Pieter Ott (z.v. Ignatius Bernard Ott en Maria Cornelia Herrel) vermoedelijk in (of nabij) Deventer geboren is (de doop is nog niet gevonden; ik heb zowel RK als geref. dopen gezocht). Misschien is in b.v. Notarieel of Oud-Recht nog iets te vinden.

Het cavallerie-regiment (of een deel daarvan) waarin Ignatius diende was te Deventer gelegerd (1721-1725) voordat het naar Breda trok. [bron en meer specifieke info toevoegen, zo mogelijk]

Maritje Sloos was lidmaat van de geref. gemeente Hoorn, echter in censuur van 1745 tot 1752. [specifieke data toevoegen]

Het echtpaar Ott Sloos (gehuwd 1749) doopte hun eerste kind RK in 1750, de andere kinderen werden geref. gedoopt 1753, 1755, 1758. Voor Pieter zal het als meester-kleermaker en gildevoogd (1768-1793) gunstig, zo niet noodzakelijk zijn geweest om lidmaat te zijn van de geref. gemeente. De enige opname als lidmaat van een Pieter Ott(o/e) is 20-3-1754, met toeving "van Deventer" en door belijdenis, d.w.z. hij was verm. nog niet elders geref. lidmaat geweest, anders zou hij eerder met attestatie zijn aangenomen. (De exacte regels/ gebruiken hieromternt ken ik nog niet.)

lidmatenregister geref. Hoorn: belijdenis 20-3-1754 Pieter Otto van DeventerDTB Deventer - doop RK: 21-11-1753 Petrus (z.v.) Joannis Otto et Joanna Pens, patrino Petro Otto (NB een eerder kind was Joannes Josephus, ged. 24-4-1752)~ ~ ~

NB geheel doorzocht begraafboek Deventer [395-436/568]: 1721 tm 1726.
Vaak vermelding soldaat, ruiter of rang, vaak niet zoals bij begr. kind Thomas Horst (die ik toevallig kende als vriend vd familie) 17-5-1723.

~ ~ ~

Hieronder t.b.v. andere onderzoekers mijn poging tot 'transcriptie' van het RK doopboek Deventer 1719-1726. Het lijkt hiaten te bevatten en soms wordt geen datum vermeld. Ook is de lijst niet altijd chronologisch. Scan van origineel hier: http://www.vpnd.nl/bronnen/ov/deventer/deventer_148_dooprk_1719-1726.pdf.

~ ~ ~

[1]
Catalogus Baptizatorum tempore Rdi Dni Herelaar pro ut ex fredulis et Abellis etc. colligere portui W.J. Kok pastor Dan. (?)

1719
December
3 Wichardus - Rudolphus Jansen, Elisabeth - Wichardus Elsthof
5 Anna Maria Gertrudis - Wirich Profin, Anna Maria Dorothea
13 Laurentius - Wijnandus van den Nieuwenhuisen, Catharina Smits - Laurentius Versware?, Joanna Smits
16 Joanna Maria - Henrici Grimmons, Fenne? Marg. Ten Brink - Joannes Ten Brink, Anna Maria Hulscher

[2]
1720
Januari
8 Georgius Christianus - Guihelmi Haas, Eleonora van ... - Georgius Christianus Gram, Clara Smes
9 Anna Gertruid - Joannes Weyland, Elisabeth Groelink - Rutgerus Weyland, Anna Verhaagen
Februari
1 Maria - Joannes Bonus, Catharina Amminx
4 Joanna - Witerus? Dirx, Digna Jansen - Fenneke Starius
Maart
13 Bernardus - Gerrit van Dijk, Fennetje Lammers - Berentje Jansen
20 Henricus - Lammert Gerrits, Aldegondis Henrix
20 Joannes - Joannes Wolf, Anna Marg. Gevink - Ida Hessink
26 Joannes - Joannes Rickels, Mechtelt Jansen - Joanna Teunis
27 Bernardina - Joannes van Holten, Christina Wellinx
30 Joannes Gerardus - Melchior Willing, Maria Jansen
April
4 Hermanus - Henricus Rodermont, Engelina Henrix
7 Joannes - Lammert Jansen, Joanna Willing
22 Jacobus - Joannes Meijer, Hendrina Mulders - Gerardina Lafever
25 Joanna - Egbert Nieuwenhuis, Fenneke Philips
Mei
1 Henricus - Gerrit Kelderman, Gerritje Gerritse - Maria Kelderman
1 Maria - Jan Amerink, Aleyda Huis int Velt - Marg. Constantia de Graaf
20 Everardus - Willem Renders, Gertruy Hendriks - Hendrik Schriever
Juni
27 Gerardina - Joannis Scheppink, Henrica Berghuis - Lummeke? Scheppink
Juli
12 Gertrudis - Jan Gerritse, Maria Dirkse - Henrica Teunisse
18 Joannes - Caspar Parter, Hermina Jansen - Joan van Vilsteren, Joanna Schenkels
20 Fredericus Joseph - Joannes Berlem, Anna Joseph Davion - Fredericus
Augustus
18 Jacobus Franciscus - Antonius Culm, Barbara van de Graaf - R.D. Bramers Herelaar pastor, Hendrina Bomehuis? forte idem qui anno sequenti?
31 Hendrik - Wiete Meijer, Geertrui Tiens - Anna Tiens
December
20 Joannes - Joannes Bouwhuis, Maria Jansen - Joanna Jansen
24 Christianus - Everardus Peters, Elsken Bennekes - Martinus Dirks, Rudolpha Beerends
31 Hermanus - Jacobus Reynders, Maria Hendrix - Gerarda Magera
[3]
1721
Januari
6 Christina - Willem Gerritse, Maria Lubbers - Anna Lubbers
14 Margareta - Peter Schrijver, Hermina Smits - Joannes Schrijver, Elsken Smits
31 Maria - Floris Jansen, Guihelmina Coenen - Guihelmina Jansen
Februari
7 Bernardus - Petrus van Ostaden, Joanna Herepas - Hermina Wolf
9 Eva - Lucas Breen, Geesken Breen - Elisabeth Jansen
22 Arnoldus - Joannes Teunisse, Antonet Arendse - Eva Lammers
Maart
2 Joanna - Rudolph Jansen, Elisabeth Jansen - Gertruid Bouwmeester
12 Maria - Joannes Berrends, Gertruid Tangerman - Guihelmina Tangerman
12 Agnes Maria - Joannes van den Berg, Hendrina Tros - Pronob Dna Louisa Christina Anna Mechtildis De Hoëvel
28 Hermina - Fredericus van der Heyden, Margaretha Ranson - Hermina Christiaans, barth. Salmon
31 Helena - Henricus Cel, Gertruid Couralt - Theodora Rychers
April
14 Bernardus Hermannus - Joannes Fra, Margareta Purtenar - Hermanus Purtner
16 Franciscus - Henricus Witkamp, Francisca Fransen - Christina Bockhorst
16 Anna Maria - Henricus Witkamp, Francisca Fransen - Cath. Vlaskamp
19 Henrica - Arnoldus Peters, Digna Helendals - Joês Jennes
21 Joanna - Georgius Grauw, Joanna - Theodorus Boshoof, Marg. Stormink
Mei
4 Catharina - Hans, Morsa Francisca Prins - Livinus de Fieve, Catharina Kankers
11 Gerardus Guihelmus - Joannes Roetrink, Theodora jansen - Alberta Jansen
16 Sybilla - Jacobus Hert, Joanna Heymerstein - Hendrina van der Mark
26 Joanna Sybilla - Joannes Georgius Piepel, Marg. Hillebrand - Sybilla Hillebrands
Augustus
7 Gerardus - Leonardus Wijers, Maria Capelle - Gerrit Gerrits
16 Joannes - Augusti Timmermans, Elseke van Eltrop - Cornelia Cares
18 Jacobus Franciscus - Antonius Culus, Barbara van der Graaf - Rev. Drus Franciscus Herelaar pastor hic, Hendrina Bouwhuis
September
15 Anna Maria - Petri Evelink, Gertruid Wonink - Anna Benne
16 Sybilla - Hendrick ..., ... - Caspar Porter, Anna Hagen
17 Joanna - Joannes Stegeman, Aldegondis Colchmans - Gertrudis Colchman
28 Leonardus - Guihelmus Raymaker, Joanna van Munster - Catharina Borens
October
1 Hermann. - Joan Amelshof, Joanna Ten Dyke - Maria Kamphuis
5 Hermann. - Henrik Meybay?, Berta - Joanna Steen
Nov.
25 Reyner - Adriaan de Winde, Petronella Tonder - Reyner Tonder
[4]
1722
Februari
12 Jacobus - Theod. Boshof, Marg. Sturmink - Joannes Henricus, Modesta Elis. Boshof
Maart
5 Alberdina - Guihelmus Staas, Eleonora van Bremen - Alberdina Staas
15 Michael - Bartholomeus Swinnen, Marg. Harms - Michael Mynes? Meyer, Anna Hagen - .. sus procedentes sunt fugus? vel anni 1721
Mei
24 Joannes Coenen - Nicolaas Coenen, Anton Swiers - Petronella Coenen, Leonardus van Dalen
Juni
24 Gerardina Jansens - Joan Gerrit, Catharina Teunisse - Catharina Hendrix
26 Joannes - Joannes van den Berg, Hendrina Peters - Anna Smits
Juli
7 Wilhelmina - Peter Boest, Joanna Boest - Nicolaas Gijsbers, Wilhelmina Gijsbers
?2 Henrica Hermana - Joannes Ootmoet, Joanna Philippina Cando - Berendina ... de Ruiter
1722
Juli
19 Hermannus - Mathia Richhooven, Catharina - Joan La Vinje, Petronella de Hoog
26 Joanna - Florus Jansen, Wilhelmina Berrens - Mechteld Frerix
27 Gerardus - Guihelmus van der Labden?, Elisabeth Berghuis - Fenneke Berghuis
Augustus
4 Joannes - Joannes Gorsaat, Margaretha van den Berg - Anna van den Berg
8 Gertrudis - Egbertus Nieuwenhuis, Fenneke - Bernardina Jansen
10 Maria Francisca Guihelmina - Wilhelmus Vonk, Elisabeth Doucij - Willem van der Horst, Maria Francisca Smet
24 Joanna - Joannes ten Velthuis, Joanna Teunisse van Overvelde - Willem van Overvelde
December
21 Thomas - Antonii Kulis?, Barbara de Graaf
[5]
1723
Januari
19 Joanna Erica - Witerus Meyer, Gertrudis Tiers - Ericus Tiers, Gert Costers
Juli
15 Joanna - Joannes Coestal, Guihelmina Radix - Marg. Meylink
September
26 Georgius Guihelmus - Georgius Peppel, Margareta Peppel - Guihelmus Kroeskop, Maria Magd. Singelarin?
25 (sept.) Guihelmus - Guihelmus Wonink, Rudolpha Teunissen - Anna Wonink
October
19 Guihelmus - Joannes Colin, Joanna Berrense, Alberta Dibbelink
[6]
1724
April
9 Petrus Dominicus - Petrus Deckherder?, Maria Louisa Paals - Theod Jagers, Magd Smackers
10 Joannes Godefridus - Guihelmi Vonk, Eliz Doncis? - Joan Godefr. van der Linde, Catharina Kervenhuisen?
14 Michael - Bartholomeus Swine, Margareta - Fenneken Jansen
20 Henricus Antonius Gysbertus - Prenob. Drus Baro Renerus Guihelmus van Middachten, Louisa Henrietta Aleida Heuvel dicta Duys
1724
Joannes - Jan Oostweegel, Teuntje
Jurrien Peter - Maria Joseph Perckx?, Maria Petri Hermanus Heemskerk
October
4 Maria Anna - Christophorus Donio, Cecilia Pontus - Evelyn
[7]
1725
Januari
25 Guihelmina - Jacob Werden, Barbara Wijnant - Golda Henrix
Juni
2 Antonius - Wiete Meijer, Geertrui Tiers - Anna Tiers
[8]
Quo hic sequuntur nomina baptizatorum certis annis vel mensibus et adscribi non possunt forte referenda sunt ad annos 1726 - 27 - 28 certum liquet baptizatos esse a D[omi]no Heseler
(? De hier volgende doopnamen zekere jaren of maanden en niet kunnen toeschrijven worden verwezen naar de jaren 1726, 27, 28 zeker duidelijk zijn gedoopt door pastoor Heseler)
Ultimo Decembris
Joanna Maria - Cornelii Kaldenbach, Catharina Koke - Martinus Köppens, Joanna de Lauw
Januari
5 Gisbertus - Hermanni Tulen (vel forte?) Trielen, Anna Maria Jansen - Francis Schaffer, Susanna Elskens
Maria Catharina - Joannis Ruter, Gertrud van der Gibel Levoirt? - Maria Cath. Landuit
Joannes - Jan Massi, Engelina Wolf - Jan Nelissen, Anna Maria Kosterus
September
27 Egbert - Reineri Gerrits/ Gerri, Gertruid van de Hoogstraat - Hermina Jansen
November
26 Christophorus - Jan Hendrik Etlers?, Elisabeth Kuypers - Hendrik Engel, Anna Cath. Seggewijs
27 Joannes
Mei
19 Joanna Petronella - Pieter jansen Rattevil, Henrica Maggera - Joanna Maggera
[9]
1726
Maart
29 Lambertus - Lubbert Tongerman, Ariaantje - Berta Cruysink?
April
25 Joannes Ericus - Joan Meyer, Hendrina - Gertruid Tiers

aantekeningen Wit-Smit

Aarien/ Aarjen/ Arie Cornelisz Wit, ovl. 2-10-1802 Nieuwe Niedorp;
geh. (1) 1-11-1784 Nieuwe Niedorp (j.m./ j.d. beide NN, bruid rf)
Antje Pieters Smit, ged. 29-7-1764 Nieuwe Niedorp, ovl. ;
geh. (2) 15-4-1797
Aafje Zimons Swaan/ Zwaan,
Kinderen uit (1): 
 1. Lijsbeth Wit, ged. 26-11-1785 Nieuwe Niedorp, ovl. 3-11-1845 Hensbroek, vroedvrouw; geh. (1) 30-12-1810 Hoogwoud Pieter Blokker, ; geh. (2) 5-5-1839 Hensbroek Teunis Vorst, geb. 1785 Schellinkhout, metselaar, z.v. Cornelis Vorst en Kieksje Juriaans, wedr. Trijntje Spaans
 2. (Cornelis, ged. 18-3-1787 Nieuwe Niedorp)
 3. Aaltje, ged. 23-4-1790 Nieuwe Niedorp
 4. (Cornelis, ged. 1-9-1791 Nieuwe Niedorp)
 5. Pieter, ged. 29-3-1795 Nieuwe Niedorp
Kinderen uit (2):
 1. Cornelis Wit, ged. 21-1-1798 Nieuwe Niedorp, boerenknecht; geh. 6-5-1821 Nieuwe Niedorp Maartje Heuvel
 2. Maartje Wit, ged. 27-4-1800 Nieuwe Niedorp, ovl. 11-6-1867 Nieuwe Niedorp; geh. 18-5-1823 Barsingerhorn Jacob/ Jakob Vries, landman
 3. Antje Wit, ged. 21-11-1802 Nieuwe Niedorp, ovl. 19-4-1867 Nieuwe Niedorp, boerenbedrijf; geh. (1) 6-5-1827 Oude Niedorp Jan Koorn; geh. (2) 6-4-1839 Nieuwe Niedorp Christiaan Bergman

trouwen
6-5-1821 Nieuwe Niedorp
(aktenr. 2) ovl. datum vader vermeld
6-4-1839 Nieuwe Niedorp
(aktenr. 3)

6-5-1827 Oude Niedorp
(aktenr. 3)

18-5-1823 Barsingerhorn
(aktenr. 12)

5-5-1839 Hensbroek
(aktenr. 7) geen bijlagen of infoover ovl. ouders

aantekeningen Krabman-Bras

126] Cornelis Klaasz Eriks/ Eerix/ Erix, z.v. Klaas Eriks en Maartje Kossen, geb. 1-1-1770 Tolke, Schagen, ged./ bel. nh 2-3-1794 Schagen, ovl. 22-6-1836 Schagen, winkelier (1823) en boer/ landman (1823) Valkoog onder Sint Maarten;
geh. (1) 30-3-1794 Zijpe/ otr. 15-3 Zijpe
Antje Cornelis Hoogschagen, begr. 28-1-1806 Schagen;
otr. (2) 11-10-1806 Schagen civiel (wedr. geb. en won. Schagen/ j.d. geb. Barsingerhorn won. Schagen)
127] Trijntje Krabman/ Krapman, d.v. Floris Krabman en Maartje Kossen, geb. 1787 Barsingerhorn, volwassen doop/ bel. 4-3-1807 Schagen, ovl. 9-11-1823 Sint Maarten, boerin (1823);
geh. (3) 2-12-1827 Barsingerhorn
Trijntje Dekker, geb. 1779 Barsingerhorn, ovl. 16-5-1846 Barsingerhorn, naaister, d.v. Jan Dekker en Neeltje Schermer, wed. Dirk Takhouder
Kind uit (1):
 1. Klaas Eriks, geb. 11 en 20-7-1794 Schagen, ovl. 3-9-1823 Schagen, ongehuwd boerenknecht 
 2. Guurtje Eriks, geb. 6-3-1803 Barsingerhorn
 3. (Aagje, ovl. 9-3-1799 Schagen)
Kinderen uit (2):
 1. (Floris, geb. 26 en ged. 29-3-1807 Schagen, get. Geurtje Pieters Kapitein)
 2. Floris Eriks/ Erix, geb. 24 en ged. 25-6-1809 Schagen (get. Neeltje Dirks Vos), ovl. 30-6-1860 Schagen, boerenbedrijf; geh. 16-4-1843 Schagen Grietje Rijgers/ Reigers, geb. 1822 Sint Maarten, dienstmeid, d.v. Cornelis Reigers en Trijntje Kuipers, hertr. Pieter Stam
 3. Maartje Eriks, geb. 16-2-1813 Schagen, ovl. 21-1-1890 Schagen; geh. 5-5-1836 Schagen Pieter Dekker, geb. 22 en ged. 27-2-1811 Oude Niedorp, ovl. 29-3-1894 Schagen, landman Schagen, z.v. Pieter Dekker en Maartje de Geus => [62-63]
 4. Arie/ Ariën Eriks, geb. 1814 Schagen, ovl. 19-12-1879 Schagen, boerenbedrijf; geh. 30-4-1848 Schagen Maartje de Boer, geb. 1824 Schagen, ovl. 18-7-1858 Schagen, d.v. Jacob de Boer en Antje Eenigenburg
 5. (Pieter, geb. 1816 Schagen en ovl. 26-8-1822 Sint Maarten)
 6. (Guurtje, geb. 1818 en ovl. 18-8-1818 Sint Maarten, 20 wkn.)

===

252] Klaas Cornelisz Eriks, z.v. [504-505] Cornelis Eriks en Anna Jans, ca. 1728, begr. 3-8-1780 Schagen
geh. 12-4-1753 Harenkarspel

253] Maartje Kossen, d.v. [506-507] Heertje Kossen en Aagje Bes, ged. 1-8-1734 Oude Niedorp, ovl. 20-2-1784 Barsingerhorn;
hertr. Adriaan Schouten
Kinderen:
 1. Arien Eriks, geb. ca. 1755, ovl. 30-5-1805 Schagen, boer, dagloner; otr. 21-12-1783/ geh. 4-1-1784 Schagen Neeltje Bossen, ged. 5-9-1756 Wieringerwerf, ovl. 18-12-1812 Winkel, dagloonster, d.v. Drik Bosse en Aagje NN, hertr. Klaas Leijen (kinderen)
 2. Cornelis Eriks, geb. 1-1-1770 Tolke, Schagen; geh. 1806 Trijntje Krabman => [126-127]
- - -

254] Floris Krabman/ Krapman, z.v. Dirk Krapman en Maartje Eriks, ovl. voor 1823 Barsingerhorn (niet in alf. begr. register 1786-1817, ook niet BS)
geh.
255] Maartje Jacobs Bras, d.v. Jacob Jansz Bras en ..., ovl. voor 1823 Barsingerhorn (volgens ovl. aktes Trijntje 1823 en Dirk 1827, doch niet in alf. begr. register 1786-1817, ook niet BS)
Kinderen:
 1. Dirk Krabman, geb. 1787 Schagen, ovl. 8-11-1827 Groenveld, Schagen, landman; geh. voor 1809 Trijntje Neefjes, geb. 15-10-1786 Sint Maarten, ovl. 16-5-1877 Groenveld => kinderen
 2. Trijntje Krabman, geb. 1787 Barsingerhorn, volwassen doop/ bel. 4-3-1807 Schagen, ovl. 9-11-1823 Sint Maarten; geh. 1806 Cornelis Klaasz Eriks => [126-127]
 3. Maartje Krapman, geb. 1789 Barsingerhorn, ovl. 7-1-1864 Schagen, boerin Tolke Schagen (aang. neef Arie Eriks, landman Tolke); geh. voor 1812 Jan Blom, geb. 1788 Sint Maarten, ovl. 27-6-1839 Schagen, z.v. Jacob Blom en Jannetje Sasker
 4. (bron onbetrouwbaar: Antje Krabman, ovl. 1823 ? niet gevonden)

===

504] Cornelis Eriks, geb. ca. 1700, ovl. 22-10-1758 Schagerwaard;
geh.
505] Anna Jans, ovl. 13-3-1760 Schagerwaard
Kinderen:
 1. Jan Erix, geb. ca. 1725, als volwassene ged. 27-3-1768 Sint Maarten, ovl. 19-6-1790 Sint Maarten; geh. (1) 27-9-1749 Zijpe Hilgont Weelant, ; geh. (2) 26-9-1762 Sint Maarten Aafje Pieters, => div knd.
 2. Klaas Eriks, geb. ca. 1728, ovl. 3-3-1780 Schagen; geh. 12-4-1753 Harenkarspel Maartje Heertjes Kossen, d.v. [506-507] => [252-253]
 3. Arie Erix, geb. ca. 1730, ovl. 1775; geh. (1) 21-1-1753 Sint Maarten (otr. 4-1 Harenkarspel) Antje de Wit, ; geh. (2) Trijntje Heertjes Kossen, => [506]
 4. Trijntje Erix, geb. ca. 1734, ovl. 16-12-1776 Harenkarspe; geh. Heertje Pieters Kossen, => [506]
 5. Maartje Erix, geb. 23-10-1745 Harenkarspel, ovl. 1-6-1824 Schagen; geh. voor 1773 Jacob Jongejan, geb. ca. 1743, ovl. 11-12-1813
 6. Dieuwertje Erix, ovl. 13-11-1787 Harenkarspel; geh. 31-1-1760 Harenkarspel Dirk Claesz Kat,

- - -

506] Heertje Pietersz Kossen, z.v. Pieter Kossen en Maartje NN, ged. rf 22-4-1708 Callantsoog, ovl. 21-2-1797 Harenkarspel;
geh. (1) 6-1-1732 Oude Niedorp (?/ wed. Zijdewind onder Oude Niedorp)
507] Aagje Adriaans/ Ariens Bes,
geh. (2) 19-5-1752 Harenkarspel
Trijntje Erix, geb. ca. 1734, ovl. 16-12-1776 Harenkarspel, d.v. [504-505] Cornelis Erix en Anna Jans
Kinderen uit (1):
 1. Maartje Kossen, ged. (15 of) 1-8-1734 Oude Niedorp, ovl. 20-2-1784 Barsingerhorn; geh. 12-4-1753 Harenkarspel Klaas Eriks, z.v. [504-505] Cornelis Erix en Anna Jans => [252-253]
 2. Trijntje Kossen, ged. 14-10-1734 Oude Niedorp, ovl. 26-4-1826 Schagen; geh. (1) Pieter Bijpost; geh. (2) 23-3-1768 Harenkarspel (otr. 19-3 Schagen) Arie Erix, geb. ca. 1730, doopsgezing boer, ovl. 17-10-1775 Harenkarspel, z.v. [504-505] Cornelis Erix en Anna Jans, wedr. Antje de Wit; geh. (3) Cornelis Grin,  
Kinderen uit (2):
 1. Arie Kossen, ged. 16-3-1758 Harenkarspel, ovl. 7-5-1830 Harenkarspel, landman; geh. Elemse/ Elemoij/ Eelmoed/ Elemoe/ Elemoet Pieters Breed/ Breeroe, geb./ ged. 17-6-1759 St Maartensbrug/ Zijpe, ovl. 8-1-1826 harenkarspel, boerin, d.v. Pieter Alderts Breed en Aafje Adriaans Braaf => Antje Kossen, geb. 1794 Oudkarspel; geh. 15-2-1824 Barsingerhorn Jan Jonk, geb. 1789 Haringhuizen, arbeider, z.v. Gerrit Jonk en Trijntje Timmerman, wedr. Antje Kerkmeer; Trijntje Kossen, geb. 1789 Harenkarspel, boerenmeid; geh. 10-6-1813 Barsingerhorn Dirk Rezelman, geb. 1792 Barsingerhorn, kaarsenmakersknecht, z.v. Cornelis Dirksz Rezelman en Antje Dirks Bakker; Pieter Kossen geh. 1819 Aariaantje Klos; Guurtje Kossen geh. 1826 Gerrit Peesch, enz.
 2. Cornelis Kossen, ged. 8-3-1759 Harenkarspel, ovl. 7-5-1814 Harenkarspel, boer in de waardpolder; geh. 6-1-1791 Harenkarspel Guurtje Breed, geb. 8-5-1763 Zijpe, ovl. 9-2-1810 Harenkarspel, d.v. Pieter Alderts Breed en Aafje Adriaans Braaf => kinderen
 3. Adriaantje Kossen, geb. 1765-1766 Harenkarspel, ovl. 27-3-1817 Dirkshorn; geh. 4-5-1788 Harenkarspel Dirk Blom, => kinderen
 4. (Jan, ovl. 10-4-1768 Harenkarspel)
 5. (Guurtje, ged. 14-3-1773 Oude Niedorp, ovl. 22-3-1773 Harenkarspel) 
 6. Guurtje Kossen, ; geh. Arien Eriks => Jan Eriks, geb. 1775 Harenkarspel, ovl. 31-12-1839 Harenkarspel, watermolenaar; geh. (1) Trijntje Wit; geh. (2) 12-12-1819 Harenkarspel Antje Schuit, geb. 1778 Oude Niedorp, ovl. 3-5-1855 Oudkarspel, d.v. Pieter Schuit en Trijntje Koning, wed. Pieter Droog
 7. Antje Kossen, ; geh. Hendrik Koning => kinderen

- - -

508] Dirk Krabman, ovl. voor 1832 Barsingerhorn (niet in alf. begr. register 1786-1817)
geh. (1)
Antje Abrams
geh. (2)
509] Maartje Eriks,
Kinderen uit (1), bron onbekend:
 1. Neeltje Krapman
 2. Aarjen Krapman
 3. Abram Krapman
Kinderen uit (2):
 1. Pieter Krapman, geb. ca. 1754, ovl. 23-11-1832 Schagen, beroep: ingeland (landeigenaar verm. polderland); geh. voor 1826 Guurtje Pieters Kapitein, geb. 1760 Kolhorn, ovl. 10-6-1826 Schagen
 2. Floris Krapman, => [254]
- - -

510] Jacob Bras, z.v. [1020-1021] Jan Bras en Adriaantje Adriaans, begr. 18-6-1786 Barsingerhorn, landbouwer en veehouder;
geh.
511] ?
Kinderen:
 1. Maartje Bras, geb. voor 1768; geh. Floris Krabman => [254-255]
 2. ? Ariaantje, ged. 17-11-1772 Barsingerhorn

===

1020] Jan Jacobs Bras, op de Kreijl, Barsingerhorn
geh. 21-3-1728
1021] Adriaantje Adriaans,